På årets sista styrelsemöte, 28 november 2023, togs ett enhälligt beslut om att föreningen önskar bli medlem i Skånes Släktforskarförbund fr o m 2024-01-01.

Till hösten 2024 kommer vi att bjuda in Skånes Släktforskarförbund på en föredragskväll. De kommer då att presentera sin verksamhet och varför ett medlemskap är positivt för HSBF och dess medlemmar.

Vi ser med spänning fram emot ett medlemskap!