Förteckning över bibliotekets böcker

Böckerna är sorterade efter titel i bokstavsordning.

Bibliotek_förteckning_2023-12-01

Vårt bibliotek omfattar drygt 600 volymer, vilka utgör en god hjälp i släktforskningen för våra medlemmar och andra intresserade.

Biblioteket är öppet 30 minuter före varje föredrag.
Vi har byggt upp biblioteket med generella uppslagsverk, källförteckningar, register och andra rikstäckande hjälpmedel.
I samlingarna finns det även material av släkt- och personhistoriskt intresse från nordvästra och norra Skåne.

Beståndet är uppdelat på fyra huvudavdelningar.

 • Uppslagsverk med bland annat, Krigsarkivets beståndsöversikt i 10 band,
  Grills Statistiska sammandrag av Svenska indelningsverket.
  Rosenbergs Geografiskt – Statistiskt Handlexikon öfver Sverige i 4 band, Svenska gods och gårdar, sju band med beskrivningar och foton över omkring 37.000 gårdar från Halland och Skåne samt ytterliggare ett 40-tal ortsförteckningar,
  släktforskarförteckningar, register och handböcker.
 • Släktforskningsmaterial med omkring 500 verk inom släkt-, hembygds- och folklivsforskning, gravstens- och torpinventeringar,
  samt källförteckningar och register av lokal karaktär.
 • Tidningar från ett 50-tal föreningar med vilka vi har tidningsutbyte.
 • Övrig litteratur.