Aktuella kurser, föredrag och aktiviteter

Vårt program finns på Aktuellt program.
Våra kurser finns på Aktuella kurser.
Vi har även Jourhavande släktforskare.
Som medlem i HSBF har du också tillgång till programmet hos Skånes Släktforskarförbund.

Kallelse till årsmöte 2024-03-19 kl 18.30 i Stadsarkivets stora sal

         Dagordning

 1. Årsmötets öppnande
 2. Val av funktionärer för årsmötet
 3. Ordförande
 4. Sekreterare
 5. 2 st protokolljusterare tillika rösträknare
 6. Röstlängd för närvarande medlemmar
 7. Godkännande av kallelsen
 8. Fastställande av dagordningen
 9. Förslag och framställningar från styrelsen
 10. Verksamhetsberättelse 2023
 11. Räkenskaper för 2023
 12. Revisionsberättelse och fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 13. Fastställande av budget för innevarande år
 14. Medlemsavgiften för 2025
 15. Fastställande av antalet styrelseledamöter
 16. Val av ordförande för 1 år
 17. Val av styrelseledamöter på 2 år
 18. Val av 2 revisorer och 1 suppleant
 19. Val av 2 ledamöter i valberedningen
 20. Behandling av inkomna motioner
 21. Övriga frågor
 22. Årsmötets avslutande

Årsmöte och föredrag om Petter Olsson, konsuln som förändrade Helsingborg

Tisdagen de 19 mars hälsar vi Roland Classon, tidigare journalist på Helsingborgs Dagblad, välkommen tillbaka till oss igen. Denna gång kommer hans föredrag att handla om konsul Petter Olsson. Vi kan tacka denne konsul Olsson (1830-1911) för att Helsingborg utvecklades så snabbt i slutet av 1800-talet. Han var industriman, grundade flera företag, var hamnanläggare och låg bakom flera järnvägsförbindelser. Han var även riksdagsman och var stadens rikaste person 1870.

Anmäl dig här till detta intressanta föredrag: anmalanhsbf@gmail.com
Välkomna!

Från styrelsen

Nu ligger vi i startgroparna för en spännande vår med intressanta föredrag och inspirerande kurser. Varmt välkomna!!

Vi vill gärna ha in önskemål från våra medlemmar om kurser och andra programpunkter. Har ni några förslag tar vi tacksamt emot dessa på hsbf.sahbg@gmail.com

Släktforskardagarna hålls i Malmö 2024

Som nyblivna medlemmar i Skånes Släktforskarförbund kan vi med glädje informera om att årets Släktforskardagar kommer att hållas på Baltiska Hallen i Malmö den 24-25 augusti. Dagarna kommer att arrangeras av Malmö Släktforskarförbund men även Sveriges Släktforskarförbund deltar aktivt i arrangemanget – årets stora händelse i släktforskarvärlden. HSBF kommer att delta i Malmö, spännande!! Mer information kommer under våren.

Läs mer på Rötter och på Släktforskardagarna 2024 i Malmö.