Helsingborgs Släktforskare-och bygdeförening

Startsida

Du som forskar på DNA –
på FACEBOOK hittar du HSBF-DNA

HSBF-DNA är en Facebook-grupp för medlemmar i Helsingborgs- Släktforskare- och bygdeförening. Medlemmar som är anslutna till gruppen hjälps åt, tipsar varandra för att komma vidare med sin DNA-forskning

 
LINDA KVIST – Vår DNA-expert

Vi gratulerar vår medlem LINDA KVIST till en plats i Peter Sjölunds DNA EXPERT TEAM !

 

Vår förening söker ny kassör !

Jag som för närvarande är kassör heter Sonja Månsson och har varit medlem i föreningen ca 12 år. Kassör har jag varit sedan 2014, men tänker avgå ur styrelsen vid årsmötet 2021. Det har varit roligt och intressant, man är delaktig i planering av aktiviteter och lär känna medlemmarna. Du som är intresserad av att veta mer kan nå mig på telefon 070-556 04 03.
Som kassör är du:
 – Föreningens ekonom. Styrelsen är ytterst ansvarig för föreningens ekonomi, men kassören har
   särskild överblick på det ekonomiska läget.
 – Ansvarar för att föreningens ekonomi sköts enligt uppsatta regler och enligt de rutiner som
   tagits fram av styrelsen och håller styrelsen informerad om det ekonomiska läget.
 – Ansvarar för att under året utföra kontinuerliga ekonomiska rutiner såsom att betala räkningar,
   hantera utlägg och kvitton, sköta löpande bokföring m.m.
 – Ansvarar för att tillsammans med ordföranden ta fram budgetförslag till föreningen.
 – Ansvarar att inför årsmötet ta fram och presentera ett bokslut i samverkan med revisor.

HSBF-Nytt  Nr 1/2021

Föreningens tidning HSBF-Nytt 2020 nr 2 skickades med post den 11 juni.  Nr 1/2021 har manusstopp den 1 november 2020. Redaktionen tar gärna emot artiklar från våra medlemmar.  Anmäl ändrade medlemsuppgifter till föreningens e-post hsbf.sahbg@gmail.com

 

Släktforskardagarna i Skövde  är inställda

Tyvärr är årets Släktforskardagar i Skövde den 22-23 augusti inställda pga Corona. Släktforskardagarna 2021 äger rum i Göteborg 14-15 augusti.

 

Årsmöte 2020

Text och foto: Sonja Månsson

Den 10 mars genomfördes Föreningens Årsmöte. Ronny Johansson valdes till mötets ordförande och Elisabeth Meijling Marcusson till sekreterare.

De nya ledamöterna som valdes in var: Ann-Margreth Hoff, Mats Hugo-Persson, Monica Norbäck, Mona Stensson och Ann-Marie Westerberg. Till ny ordförande efter avgående Thomas Laurin valdes Mona Stensson. Övriga avgående ledamöter var Helene Brågård och Mats Bredgard.

Kvällens föredragshållare, Anja Petersen, fil.dr. och utställningspedagog på Dunkers Kulturhus, höll ett föredrag om Maria Zoéga. Se artikel nedan. Kvällen avslutades med mingel och fika.

Thomas Laurin avtackar mötesordföranden Ronny Johansson

Thomas Laurin avtackar Helene Brågård

Nya ordföranden Mona Stensson och avgående Thomas Laurin

Nya ordföranden Mona Stensson och avgående Thomas Laurin

 

 

 

 

 

 

 

 

Föredrag vid årsmötet

Text:Mona Stensson   Foto: Sonja Månsson

Efter årsmötesförhandlingarna den 10 mars lyssnade vi på föredrag av Anja Petersen, fil.dr. och utställningspedagog på Dunkers Kulturhus om Maria Zoéga. Nedan finner du en resumé av föredraget. En längre version kommer i vår Medlemstidning i juni.

Zoégas kaffehandel startades 1881 i Landskrona av skåningen Carlos Zoéga. 

Maria Tufvesdotter, född 1860 i Källna, flyttade vid 23 års ålder till Landskrona. Hon var fotograf med egen fotoateljé där. I Landskrona träffades hon Carlos, som var änkeman och Maria och Carlos gifte sig 1885 och Maria tog efternamnet Zoéga. 1886 föds deras dotter Klara Maria.

Familjen flyttade till Helsingborg för att starta kaffehandel här. Carlos blev hastigt sjuk och avled 1888. Maria blev änka, myndig, höggravid och med en liten dotter att ta hand om och en verksamhet att sköta. Maria skred till verket och promenerade outtröttligt från kafé till kafé i Helsingborg för att marknadsföra och sälja hennes och Carlos livsdröm, kaffe. Affärerna tog fart och Marias ansträngningar och framgångar gick inte obemärkta förbi.

Arvsrätt mellan makar gällde enligt 1845 års lag och Maria ärvde bara det som hon och Carlos gemensamt hade köpt. Huset i Landskrona ärvde Carlos syster men hon var inte intresserad av att äga huset, så hon skulle sälja det. Maria lade högsta budet och köpte det för 14.800 kr, kontant. Affärerna hade gått bra för henne, affärskvinna som hon var.

Zoégas växte stadigt till en välmående verksamhet. Maria träffade och gifte sig 1890 med konditorn Johan Svensson. Johan tog hennes efternamn (eller hennes avlidne makes namn) och började engagera sig i företaget. Maria och Johan drev Zoégas tillsammans och Maria investerade på senare år i fastigheter.

Maria avled den 25 september 1940. Maria och Johan fick sonen Rudolf, som efter Marias död 1940 kom att ta över och driva Zoégas vidare tillsammans med sin far.

Anja Petersen hittade i Zoégas arkiv mer ingående information om Maria, bland annat i ett kuvert som hade utanpåskriften “Värdelösa gamla handlingar Landskrona”. Så Anja uppmuntrade oss att “släng ingenting” och menade att det som inte är av värde just nu kan bli det vid andra tillfällen.                                                        

Anja Petersen, Dunkers och Mona Stensson, ordf HSBF

Mona Stensson och kvällens föredragshållare Anja Petersen

 

Föreningen har infört möjligheten att

betala med “SWISH”

Släktband

Den populära programserien har nu uppehåll. Alla program kan lyssnas på genom att ladda ner appen Sveriges Radio, kanal P1, Släktband.

 

Arkivens dag 2019

Text: Elisabeth Meijling Marcusson, Foto: Christina Nygren

Lördagen den 9 november var det Arkivens dag med temat ”Gömt eller glömt” på Stadsarkivet. I år var det ett samarrangemang med Stadsarkivet och Folkrörelsearkivet. HSBF deltog med ett 10-tal släktforskare och vi hjälpte ett 50-tal besökare att leta efter sina rötter. Det var både nya släktforskare, släktforskare som kört fast och inte kunde komma vidare eller som letade efter någon släkting med annorlunda levnadsbana. De flesta fick hjälp och flera ville gå på nybörjarkurs till våren. Vår DNA-expert Linda Kvist hade fullt upp med att berätta om DNA och några passade också på att topsa sig. Det blev en lyckad dag med mycket folk som också skulle titta på Stadsarkivets Helsingborgsfilmer och utställningar.


Bild; Linda Kvist hjälper Stefan Eldevall, och Ottilia och Carl att leta efter släktingar.

 

 

Referat från Karla-föredraget

 

Karla – en kvinna av tusen kvinnor

 

Ett föredrag av Museichef Barbro Franckié och Museipedagog Karin Rydahl från Statarmuseet i Torup, som ligger ca 1 mil från Malmö vid Torup slott.  http://www.statarmuseet.se

 

 

Det fanns i Sverige som mest ca 250,000 statare, vanligast i södra Sverige och Södermanland. Det var stränga regler för statare enl. 1883 års lego-stadgar. Man anställdes på 1-årskontrakt per oktober kunde då bara flytta 1 gång per år, och lönen betalades i natura.

 

Statarens fru hade i princip mjölkningsplikt och det betydde att hon skulle mjölka ca 60 kor 3 ggr/dag med start 03.30 men lönen för henne betalades i kontanter. Ofta ingick en liten bostad i lönen, jordkällare och utedass. Lönen i natura var beräknad till 2 vuxna och 2 barn men statarfamiljen hade ofta 4-6 barn. Barnbegränsning fanns inte och det var t ex förbjudet att informera eller sälja preventivmedel 1910-1938.  Skolstadgan kom 1842 men ofta fick barnen arbeta från 7 års ålder i stället för att gå i skolan – man behövde helt enkelt deras lön eller hjälp. Det förekom också barnauktioner där barnen auktionerades ut i socken till den som betalade minst för dem. Statarsystemet avskaffades 1944 men lagändringen trädde i kraft först i oktober 1945.

 

Legostadgan reglerade även tjänstetvånget fram till 1885. Det innebar att varje arbetsför person var skyldig att arbeta för sin försörjning om han inte kunde försörja sig på annat sätt. Fram till 1919 kunde även polishämtning ske om den anställde lämnat sin arbetsgivare innan kontraktsåret var över. Legostadgan avskaffades 1926

Referat -Karla

 

 

 

 

Referat från
Dna kurs 14 och 15 sept 2019

 

Klicka på länken för att läsa artikeln. Artikel DNA kurs 14 15 sept 19

 

Föredrag: Mellan gammalt och nytt. Om Sverige på 1800-talet

 

Klicka på vidstående länk för att läsa reportage:
Mellan gammalt och nytt-konverterad (1)

 

Lokalhistorisk dag Dunkers Kulturhus Helsingborg
söndagen den 22 september.

 

Klicka på vidstående länk för information: HSBF Lokalhist dag 19-09-22 (1)