Helsingborgs Släktforskare-och bygdeförening

Startsida

 

Kallelse till extra Årsmöte

Reviderad dagordning extra Årsmöte

Helsingborgs Släktforskare- och Bygdeförenings Styrelse har reviderat dagordningen för det extra Årsmötet tisdagen den 27 oktober, kl. 18.30, Pingstkyrkan, Gåsebäcksvägen 10, Helsingborg, Busslinje 1.

Reviderad dagordning

1. Mötets öppnande

2. Val av funktionärer för mötet

a. Ordförande

b. Sekreterare

c. 2 st protokolljusterare tillika rösträknare

3. Röstlängd för närvarande medlemmar

4. Godkännande av kallelsen

5. Fastställande av reviderad dagordning

6. Ekonomisk delårsrapport av revisorerna

7. Fyllnadsval av ordförande fram till ordinarie Årsmöte 2021-03-09

8. Fyllnadsval av 4 ledamöter fram till ordinarie Årsmöte 2021-03-09

9. Förslag att förlänga 2020 års medlemsavgift att gälla även 2021

10. Övriga frågor av relevant karaktär

11. Mötets avslutande

 

Drygt 50 gratisföredrag om släktforskning på digital släktforskardag den 24 oktober

 

 

 

HSBF-Nytt  Nr 1/2021

Föreningens tidning HSBF-Nytt Nr 1/2021  har manusstopp den 1 november 2020. Redaktionen tar gärna emot artiklar från våra medlemmar.  Anmäl ändrade medlemsuppgifter till föreningens e-post hsbf.sahbg@gmail.com

 

Dis Syd träffar i höst blir alla digitala,
se mer på
DIS Syd på nätet:
Hemsida: www.dissyd.se
GÅ MED i Diskussionsgrupp på Facebook: https://www.facebook.com/groups/DISSyd/
 
 
Du som forskar på DNA –
på FACEBOOK hittar du HSBF-DNA

HSBF-DNA är en Facebook-grupp för medlemmar i Helsingborgs- Släktforskare- och bygdeförening. Medlemmar som är anslutna till gruppen hjälps åt, tipsar varandra för att komma vidare med sin DNA-forskning

 
LINDA KVIST – Vår DNA-expert

Vi gratulerar vår medlem LINDA KVIST till en plats i Peter Sjölunds DNA EXPERT TEAM !

 

Årsmöte 2020

Text och foto: Sonja Månsson

Den 10 mars genomfördes Föreningens Årsmöte. Ronny Johansson valdes till mötets ordförande och Elisabeth Meijling Marcusson till sekreterare.

De nya ledamöterna som valdes in var: Ann-Margreth Hoff, Mats Hugo-Persson, Monica Norbäck, Mona Stensson och Ann-Marie Westerberg. Till ny ordförande efter avgående Thomas Laurin valdes Mona Stensson. Övriga avgående ledamöter var Helene Brågård och Mats Bredgard.

Kvällens föredragshållare, Anja Petersen, fil.dr. och utställningspedagog på Dunkers Kulturhus, höll ett föredrag om Maria Zoéga. Se artikel nedan. Kvällen avslutades med mingel och fika.

Thomas Laurin avtackar mötesordföranden Ronny Johansson

Thomas Laurin avtackar Helene Brågård

Nya ordföranden Mona Stensson och avgående Thomas Laurin

Nya ordföranden Mona Stensson och avgående Thomas Laurin

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anja Petersen, Dunkers och Mona Stensson, ordf HSBF

Mona Stensson och kvällens föredragshållare Anja Petersen

 

Föreningen har infört möjligheten att

betala med “SWISH”

Släktband

Den populära programserien har nu uppehåll. Alla program kan lyssnas på genom att ladda ner appen Sveriges Radio, kanal P1, Släktband