Helsingborgs Släktforskare-och bygdeförening

Startsida

 

Julklappstips till släktforskaren

 

 

 

 

(klicka på text eller bild för att komma till julklappstipsen)

 

                         OBS!

P.g.a. nya restriktioner gällande Covid 19 har vi inte möjlighet att bistå med jourhavande släktforskare på Helsingborgs Stadsarkiv tills vidare.                                                                Återkommer med mer information längre fram           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HSBF-Nytt  Nr 1/2021

Föreningens tidning HSBF-Nytt Nr 1/2021  har manusstopp den 1 november 2020. Redaktionen tar gärna emot artiklar från våra medlemmar.  Anmäl ändrade medlemsuppgifter till föreningens e-post hsbf.sahbg@gmail.com

 

Dis Syd träffar i höst blir alla digitala,
se mer på
DIS Syd på nätet:
Hemsida: www.dissyd.se
GÅ MED i Diskussionsgrupp på Facebook: https://www.facebook.com/groups/DISSyd/
 
 
Du som forskar på DNA –
på FACEBOOK hittar du HSBF-DNA

HSBF-DNA är en Facebook-grupp för medlemmar i Helsingborgs- Släktforskare- och bygdeförening. Medlemmar som är anslutna till gruppen hjälps åt, tipsar varandra för att komma vidare med sin DNA-forskning

 
LINDA KVIST – Vår DNA-expert

Vi gratulerar vår medlem LINDA KVIST till en plats i Peter Sjölunds DNA EXPERT TEAM !

 

Årsmöte 2020

Text och foto: Sonja Månsson

Den 10 mars genomfördes Föreningens Årsmöte. Ronny Johansson valdes till mötets ordförande och Elisabeth Meijling Marcusson till sekreterare.

De nya ledamöterna som valdes in var: Ann-Margreth Hoff, Mats Hugo-Persson, Monica Norbäck, Mona Stensson och Ann-Marie Westerberg. Till ny ordförande efter avgående Thomas Laurin valdes Mona Stensson. Övriga avgående ledamöter var Helene Brågård och Mats Bredgard.

Kvällens föredragshållare, Anja Petersen, fil.dr. och utställningspedagog på Dunkers Kulturhus, höll ett föredrag om Maria Zoéga. Se artikel nedan. Kvällen avslutades med mingel och fika.

Thomas Laurin avtackar mötesordföranden Ronny Johansson

Thomas Laurin avtackar Helene Brågård

Nya ordföranden Mona Stensson och avgående Thomas Laurin

Nya ordföranden Mona Stensson och avgående Thomas Laurin

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anja Petersen, Dunkers och Mona Stensson, ordf HSBF

Mona Stensson och kvällens föredragshållare Anja Petersen

 

Föreningen har infört möjligheten att

betala med “SWISH”

Släktband

Den populära programserien har nu uppehåll. Alla program kan lyssnas på genom att ladda ner appen Sveriges Radio, kanal P1, Släktband