Ordförande – Inga-Lill Nilsson

Vice ordförande – Marita Lindau

Sekreterare – Marita Lindau

Kassör – Berit Björk

Ledamot – Annelie Sandström

Ledamot – Ann-Marie Westerberg

Ledamot – Bengt Wendel

LedamotLars Nilsson