Ordförande – Inga-Lill Nilsson

Vice ordförande – Marita Lindau

Sekreterare – Marita Lindau

Kassör – Berit Björk

Ledamot – Annelie Sandström

Ledamot – Britta Johansson

Ledamot – Bengt Wendel

LedamotLars Nilsson