Helsingborgs Släktforskare-och bygdeförening

HSBF-NYTT

HSBF-NYTT utkommer med två nummer per år, ett i juni och ett i december.

I HSBF-NYTT finner du artiklar om släktforskning, nyheter från arkiv och bibliotek, utbildningar, medlemsmöten och inte minst om medlemmarnas forskningsmödor.

Nikolai Edvard Seck

Manusstopp för HSBF-NYTT nr 1 2021 är 1 november 2020.

SparaSpara

SparaSpara