2024

Protokoll årsmöte 2024-03-19

2023-03-28

Protokoll årsmöte 2023-03-28

Stadgeändringar 2023

Verksamhetsberättelse 2022

2022-10-25

Medlemsmötesprotokoll

2022-03-29

Årsmötesprotokoll

Stadgeändring

Verksamhetsberättelse

 

2021-03-09

Årsmötesprotokoll

Verksamhetsberättelse

 

2020-10-27

Extra årsmötesprotokoll

Ekonomisk berättelse

 

2020-03-10

Årsmötesprotokoll

Verksamhetsberättelse