Helsingborgs Släktforskare-och bygdeförening

Styrelsen 2020-2021

 

Ordförande  – Vakant fr.o.m. 2020-09-17
Ansvarig utgivare Hemsidan och HSBF-Nytt

Sekreterare, Webbredaktör  – Vakant fr.o.m 2020-09-17

Kassör  – Sonja Månsson
Ansvarig för medlemsmatrikel och redovisning

      e-post: sonja.mansson@gmail.com

Anita Larssonanita
Ansvarig för programverksamheten
Pressansvarig
Kursledare i släktforskning
e-post: ingress@telia.com

 

 

Ledamot – vakant fr.o.m 2020-09-17
Ansvarig för jourhavande släktforskare

 

Vice ordförande,  ledamot – vakant fr.o.m 2020-09-17
Biblioteksansvarig
Ingår i redaktionskommitén för HSBF-NYTT

Ledamot – vakant fr.o.m. 2020-09-17
Ansvarar för aktivitetsstöd 

 

Mats Hugo-Persson

Ledamot
e-post mats-hugo@telia.com

 

Ann-Marie Westerberg

Ledamot
e-post westerberg.a@telia.com