Helsingborgs Släktforskare-och bygdeförening

Styrelsen 2020-2021

 

Ordförande  – Mats Hugo-Persson
Ansvarig utgivare Hemsidan och HSBF-Nytt

      e-post: mats-hugo@telia.com

Sekreterare, vice ordförande – Inger Kylefors

      e-post: kylefors@telia.com

Kassör  – Sonja Månsson
Ansvarig för medlemsmatrikel och redovisning

      e-post: sonja.mansson@gmail.com

Anita Larsson
Ansvarig för programverksamheten
Pressansvarig
Kursledare i släktforskning
e-post: ingress@telia.com

 

Ledamot – Annelie Sandström
e-post: annelie.sandstrom@hotmail.se

 

Ledamot – Inga-Lill Nilsson
e-post: inga-lill.nilsson.hbg@hotmail.se

 

Ledamot – Ann-Marie Westerberg

e-post: a.westerberg@telia.com