Helsingborgs Släktforskare-och bygdeförening

Styrelsen 2020-2021

 

Mona Stensson

Ordförande
Ansvarig utgivare Hemsidan och HSBF-Nytt
e-post:monastensson@gmail.com

 


Elisabeth Meijling Marcusson

Sekreterare och Webbredaktör
e-post: elisabeth.me@telia.com

 

 

 

Sonja_Mansson


Sonja Månsson

Kassör
Ansvarig för medlemsmatrikel
e-post: hsbf.sahbg@gmail.com

 

 

 

 

Anita Larsson

Ledamotanita
Ansvarig för programverksamheten
Pressansvarig
Kursledare i släktforskning
e-post: ingress@telia.com

 

 

 

 

Ann-Margreth Hoff

Ledamot
Ansvarig för jourhavande släktforskare
e-post: annmargreth.hoff@telia.com

 

 

Arne Hallberg

Vice ordförande

Biblioteksansvarig

Ingår i redaktionskommitén för HSBF-NYTT

e-post: a_w_hallberg@hotmail.com

 

 

Monica Norbäck

Ledamot
Ansvarar för aktivitetsstöd 
e-post: monica.norback@telia.com

SparaSpara

 

Mats Hugo-Persson

Ledamot

e-post mats-hugo@telia.com

 

 

Ann-Marie Westerberg

Ledamot

e-post westerberg.a@telia.com