Snabblänkar: Aktuella kurser, Aktuellt program.

Kaj Jensen från Göteborg, själv av nattmanssläkte, tar dig med till en mörk tid i den danska historien. Nattmännen i Danmark kom att betraktas som ett samhällsproblem som borde utrotas. De fick utstå smädelse och hat och blev till och med utsatta för jakt. Ofta drevs de bort från hemorten och hade sällan fast bostad. Från början hade de ”mäster-titel” men senare tvingades de flesta att försörja sig som tiggare.

Anmälan och betalning senast den 3 september