Helsingborgs Släktforskare-och bygdeförening

Arkiv 2019

Arkivens dag 2019

Text: Elisabeth Meijling Marcusson, Foto: Christina Nygren

Lördagen den 9 november var det Arkivens dag med temat ”Gömt eller glömt” på Stadsarkivet. I år var det ett samarrangemang med Stadsarkivet och Folkrörelsearkivet. HSBF deltog med ett 10-tal släktforskare och vi hjälpte ett 50-tal besökare att leta efter sina rötter. Det var både nya släktforskare, släktforskare som kört fast och inte kunde komma vidare eller som letade efter någon släkting med annorlunda levnadsbana. De flesta fick hjälp och flera ville gå på nybörjarkurs till våren. Vår DNA-expert Linda Kvist hade fullt upp med att berätta om DNA och några passade också på att topsa sig. Det blev en lyckad dag med mycket folk som också skulle titta på Stadsarkivets Helsingborgsfilmer och utställningar.

Bild; Linda Kvist hjälper Stefan Eldevall, och Ottilia och Carl att leta efter släktingar.

 

Referat från Karla-föredraget

 

Karla – en kvinna av tusen kvinnor

Ett föredrag av Museichef Barbro Franckié och Museipedagog Karin Rydahl från Statarmuseet i Torup, som ligger ca 1 mil från Malmö vid Torup slott.  http://www.statarmuseet.se

Det fanns i Sverige som mest ca 250,000 statare, vanligast i södra Sverige och Södermanland. Det var stränga regler för statare enl. 1883 års lego-stadgar. Man anställdes på 1-årskontrakt per oktober kunde då bara flytta 1 gång per år, och lönen betalades i natura.

Statarens fru hade i princip mjölkningsplikt och det betydde att hon skulle mjölka ca 60 kor 3 ggr/dag med start 03.30 men lönen för henne betalades i kontanter. Ofta ingick en liten bostad i lönen, jordkällare och utedass. Lönen i natura var beräknad till 2 vuxna och 2 barn men statarfamiljen hade ofta 4-6 barn. Barnbegränsning fanns inte och det var t ex förbjudet att informera eller sälja preventivmedel 1910-1938.  Skolstadgan kom 1842 men ofta fick barnen arbeta från 7 års ålder i stället för att gå i skolan – man behövde helt enkelt deras lön eller hjälp. Det förekom också barnauktioner där barnen auktionerades ut i socken till den som betalade minst för dem. Statarsystemet avskaffades 1944 men lagändringen trädde i kraft först i oktober 1945.

Legostadgan reglerade även tjänstetvånget fram till 1885. Det innebar att varje arbetsför person var skyldig att arbeta för sin försörjning om han inte kunde försörja sig på annat sätt. Fram till 1919 kunde även polishämtning ske om den anställde lämnat sin arbetsgivare innan kontraktsåret var över. Legostadgan avskaffades 1926 Referat -Karla

 

Referat från Dna kurs 14 och 15 sept 2019

Klicka på länken för att läsa artikeln. Artikel DNA kurs 14 15 sept 19

Föredrag: Mellan gammalt och nytt. Om Sverige på 1800-talet

Klicka på vidstående länk för att läsa reportage: Mellan gammalt och nytt-konverterad (1)

Lokalhistorisk dag Dunkers Kulturhus Helsingborg söndagen den 22 september.

Klicka på vidstående länk för information: HSBF Lokalhist dag 19-09-22 (1)