Helsingborgs Släktforskare-och bygdeförening

Johannes Collan i Helsingborg

Namn: Antti Linkola
Datum: 6 november 2018
Johannes Collan i Helsingborg

Kan ni hjälpa mig?

 

Jag vill fråga om min farfars far, distriktsläkare, MKD Johannes Collan (född 8.6.1841 i Kangasniemi, Finland), som enligt en dokument har fått någon behandling i någon anstalt i Helsingborg år 1886-1890 då han måste använda kryckor på grund av reumatiska besvär. Han var en livlig korrespondent till Terveydenhoitolehti (en slags finsk ”Hälsovännen”) och Duodecim, den finska publikationen för att tävla den svenskspråkiga Finska Läkarsällskapets Handlingar. Han t.o.m. sände hälsning till Duodecim-sällskapets 10-årsjubileum, som arrangerades 18.11.1891. Han dog 24.12.1891 i Nystad/Uusikaupunki, Finland. Dödsorsak var kronisk njurinflammation. Så det kan misstänkas, att han hade någon slags systemsjukdom med ledaffision. Jag vore tacksam on ni kunde hitta och vidarebefordra anmärkningar om hans sjukdomshistoria, resultat om laboratorieundersökningar, behandling, diet osv.  Min teori om den omedelbara dödsmekanismen är dietär hyperkalemi med hjärtstillestånd. Det finns inga journalanteckningar i Skånearkivet. Kostnaderna ersättas.

P.S. Johannes Collan´s far Zachris Collan köpte 1841 som länsman i Sulkava där en landsgård som hette Linkola (antagligen från ”lingon”).  Många – inte alla – av hans avkomlingar har tagit Linkola-namnet, min far 1935 när han studerade i Tekniska Högskolan i Helsingfors.

Högaktningsfullt,

Villmanstrand, den 6. november,  2018

Antti Linkola
MKD specialist i inre medicin
Liinakonkatu 2
53500 Lappeenranta
Finland
tel +358 50 5439517