Helsingborgs Släktforskare-och bygdeförening

Skolstaden Helsingborg

Tisdagen 23:e oktober var Rosita Wärring, mellanstadielärare i Helsingborg i drygt 20 år, skribent och f.d. ordförande i Helsingborgs Skolmuseiförening och höll ett mycket trevligt och inspirerande föredrag om Helsingborgs skolor.

I Helsingborg har det bedrivits skolundervisning sedan 1200-talet. Den första skolan hette Dominikanerkonventets skola, som uppfördes i slutet av 1200-talet och var en öppen munkorden inriktad även mot undervisning och bildning. Det finns en bronsmodell över skolan, på nästan samma plats som Nicolai-skolan ligger idag. Precis där Himmelriksgränden börjar. Denna skola fanns kvar till år 1536 då vårt land blev protestantiskt, då stängdes alla kloster, och staten fick ta hand om undervisningen.

På 1400-talets början, vid Norra Kyrkogatan fanns en Stadsskola. Byggnaden förstördes med all sannolikhet under den svenske kung Carl VIII, då han vintern 1452 härjade i Skåne.

Stadsskolan återuppbyggdes, vilket framgår av ett påvebrev år 1468 till skolans rektor Sven Stehn. Vi vet att skolan någon gång före 1533 övergick till Latinskola. Dåtidens mest kände helsingborgare, Morgens Madsen (1527-1611), var elev vid latinskolan under åren 1533-1538. Mogens Madsen var son till stadens borgmästare Mads Pedersen Tondebinder. Mogens Madsen blev biskop 1589 i Lunds stift.

Skolan var inte gratis, barnen fick tigga för att kunna betala skolavgiften.

Det har funnits många skolor i Helsingborg. För att nämna några Mamsell Dahls privatskola på 1800-talets början, som låg vid hörnet Långvinkelsgatan/Fågelsångsgatan.

Den äldsta skolbyggnaden i staden som är bevarad på bild, är Latinskolan/Folkskolan som låg vid Södra Storgatan 19. Skolan var kvar här till 1845 då ett nytt skolhus uppfördes lite längre söderut på Storgatan.

1838 infördes skolplikt i Helsingborg, men det fanns inte skolor till alla barn. 200 flickor och 70 pojkar hade ingen skola att gå till.

1842 infördes skolstadgan, allmän skolgång.

De som var lärare var prästen, klockaren eller någon soldat som hade blivit skadad i kriget. Helst skulle han vara nykter.

Rosita Wärring skänkte en bok till föreningen ”Klockan klämtar för dig”. Den finns nu i föreningens bibliotek.

Av Sonja Månsson