Helsingborgs Släktforskare-och bygdeförening

Rapport från Släktforskarförbundets årstämma

 

I samband med Släktforskardagarna hålls Släktforskarförbundets årsstämma. Föreningen har rätt att skicka två representanter och i år var det Anita Larsson och Linda Kvist som var på plats (antalet representanter baseras på antalet medlemmar i föreningen).

Släktforskarförbundets årsstämma inleddes med en genomgång av den nyss uppstartade Arkivutrednigen. I sammandrag ser uppdraget ut enligt följande:

”En särskild utredare ska göra en bred översyn av arkivområdet. Det övergripande syftet är att säkerställa samhällets tillgång till allmänna handlingar både nu och i framtiden.”

Uppdraget ska redovisas senast den 18 november 2019. Genomgången hölls av Lars Ilshammar som blivit utsedd till utredare.

Varför behövs det då en översyn?
Jo, den nuvarande arkivlagen kom till innan det fanns allmän tillgång till internet och den har inte tagit hänsyn till allt digitalt material som finns idag.

 

Vill man veta mer om utredningen och följa arbetet finns det mer information om utredningen här:
www.sou.gov.se/arkivutredningen/

Från huvudsponsorn av årets Släktforskardagar, Arkiv Digital, berättade Niklas Hertzman därefter om nyheter hos Arkiv Digital, bland annat att man nyss lagt ut Sveriges Befolkning 1975 för de som använder allt-i-ett abonnemanget. Kommande register är Sveriges befolkning 1985 och Sveriges Befolkning 1940.

När själva stämman inleddes meddelande förbundsordförande Erland Ringborg att förbundet knutit ett avtal med Riksarkivet om att publicera Sveriges Befolkning 2000 och 2010 under 2019.

Vidare blev det en del diskussioner angående budgeten förbundsstyrelsen lagt eftersom den visar på ett underskott framöver. Resultatet blev efter votering att styrelsen ska se över budgeten och hur man kan förbättra siffrorna. Budgeten var lagd innan det var klart med publiceringen av Sveriges Befolkning 2000 och 2010 där förbundsstyrelsen räknar med en del intäkter.

Erland Ringborg valdes till ordförande i ytterligare två år. Eri Larsson från vår förening avgick efter att ha suttit med i förbundsstyrelsen sedan 2012 och även Christian Arnet från Stock-holm avgick. Till ny ledamot valdes Hans Olsson från Forshaga.

Information om Sveriges Släktforskarförbund, dess verksamhet och styrelse kan man läsa om på https://www.genealogi.se/forbundet

Vill man se stämman i efterhand så har förbundet publicerat den på YouTube: