Helsingborgs Släktforskare-och bygdeförening

Information om GDPR

 

Information om GDPR

Med anledning av den nya dataskyddsförordningen (GDPR) som träder i kraft den 25 maj 2018

Enligt GDPR ska den som är registrerad få information om hur dennes personuppgifter behandlas. Den information som vi registrerar är i första hand ditt namn, din bostadsadress, telefonnummer och din e-postadress för att kunna hålla kontakten med dig för information, nyheter och föreningstidningen.

Övriga uppgifter som registreras är av mer statistisk karaktär .

För att skydda dina personliga uppgifter har endast vår kassör, som även är medlemsansvarig , tillgång till medlemsregistret .Vi har ingen avsikt att lämna ut några uppgifter till tredje part.

Enligt Dataskyddsförordningen (GDPR) har du rätt att få veta vilken information som finns lagrad om dig. Du har även rätt att begära att någon information skall tas bort eller ändras.

Skulle du vilja veta vilken information som finns lagrad om dig eller vill ta bort/ändra någon information, kontaktar du vår kassör Sonja Månsson

Detta innebär att vi endast sparar information om dig tills du säger upp ditt medlemskap eller när du inte har betalat din medlemsavgift under senaste året.

För mer information om GDPR, se Datainspektionens sida här: https://www.datainspektionen.se/lagar–regler/dataskyddsforordningen/