Helsingborgs Släktforskare-och bygdeförening

Gästgiverier och skjutsväsen

En fullsatt konferenssal fick lyssna på ett inspirerande och lärorikt föredrag av Guno Haskå. Han berättade vilken stor betydelse gästgiverierna hade för dåtidens ”transportsystem”. Bönderna var också tvungna att ställa upp med hästar när det behövdes, annars blev det böter .De skulle också underhålla vägarna så att de var i bra skick. Om detta kan man läsa i gästgiveriernas dagböcker. Ett stort tack riktades till Guno hans trevliga presentation.

Text och bild: Inger Kylefors