Helsingborgs Släktforskare-och bygdeförening

Årsmöte

Den 6 mars var det dags för föreningens årsmöte. Lars-Göran Nilsson valdes till mötets ordförande och tog oss igenom dagordningen tillsammans med sekreteraren Inger Kylefors. De avgående styrelseledamöterna Christina Nygren, Olle Svetoft och Eri Larsson avtackades. Mats Bredgard valdes in…