Helsingborgs Släktforskare-och bygdeförening

Släktforskardagarna i Halmstad 2017

Redan på fredagen startade evenemangen på Halmstad Arena med en mycket intressant informationskonferens som inleddes av en kort info av ordföranden i Sveriges Släktforskarförbund, Erland Ringborg.

Sedan intogs scenen av riksarkivarien Karin Åström Iko, SVAR, tillsammans med styrelseordföranden i ArkivDigital, Jan Aronsson. Debatten handlade givetvis om SVAR och ArkivDigital och deras framtid för oss alla släktforskare. Ingen vet ännu om det kommer att bli gratis att använda SVAR på nätet.

Karin Åström Iko, SVAR, Erland Ringborg och Jan Aronsson, ArkivDigital

 

Nästa talare var Niklas Hertzman från ArkivDigital. Han höll som vanligt också ett mycket intressant och informativt föredrag om ArkivDigital och presenterade samtidigt nyheterna för året, bl.a. ett sökbart bouppteckningsregister, flygbilder och porträttbilder.

Niklas Hertzman

Klockan 16.00 började Stämman. Erland Ringborg hälsade återigen alla välkomna och överlämnade ordförandeklubban till tidigare landshövdingen i Hallands län, Karin Starrin, som höll i förhandlingarna.

Flera motioner kom upp under stämman. Bl.a. Nyköping-Oxelösunds Släktforskarförenings motion som handlade om att ändra datum för Släktforskningens dag. Beslutades på stämman att dagen ska infalla någon gång kring månadsskiftet januari/februari i stället för som nu i mars. Detta för att nya medlemmar och kursdeltagare ska ha en chans att komma med på någon kurs under våren.

Roger Lönnebjer från Dalby i Skåne invaldes som ny ledamot i styrelsen.

Erland Ringborg, Karin Starrin, Eva Dahlberg, Mikael Hoffsten och Johanna Ekerstrand

Släktforskardagarna på lördagen invigdes av Lena Sommestad, landshövding i Hallands län.

Underhållningen bestod av Acapella gruppen Voizone från Halmstad. Fantastiskt bra!

Lena Sommestad

Acapellagruppen Voizone

Efter invigningen var det bråttom för alla att söka upp konferensrummen där föreläsningarna skulle hållas eller bege sig ut i den stora hallen för att titta på alla utställningarna.

En av de kanske mest besökta montrarna var Family Tree DNA. Här var det lång kö till topsning hela tiden. Under lördagen topsade sig cirka 200 personer och förmodligen var antalet lika stort under söndagen.

I år passade Sonja Månsson, Leif Månsson, Sven Horndahl samt Birgitta Granath på att lämna sitt DNA .

Här sitter kassören i vår förening, Sonja Månsson, och förbereder för sitt DNA-test.

Andra välbesökta montrar var som vanligt Arkiv Digital, som oftast har nya spännande projekt på gång, så även detta år.

Riksarkivet och Landsarkiven är också populära liksom förbundets egen utställning.

DIS visade också upp sina nya satsningar och de håller bl.a. på att utarbeta en ny sida av Disbyt, som vi nog alla som tittade på detta kan uppskatta, när den väl sjösätts.

ArkivDigitals föreläsningshörna

Ted Rosvall och Anna-Lena Hultman visar upp sin nyutgåva av Emigrantforska på nätet. De höll också ett mycket välbesökt föredrag om detta.

Sveriges Släktforskarförbunds monter

DNA Academy, som hjälper till med kurser på nätet, när vi topsat oss

Vi tackar alla för trevliga och väl genomförda Släktforskardagar i Halmstad och ser fram emot nästa år i Växjö!

”Välkommen till Växjö”