Helsingborgs Släktforskare-och bygdeförening

Gunnar Teodor Kihlgren

 

Namn: Jarl Åslund
Datum: 20 juli 2015
Hej,
Den 1913-01-07 föddes en gosse i Helsingborg med “okänd fader” noterad i födelseboken. Barnet var kyrkobokförd i kv. Ryssland i Helsingborgs Maria vid den aktuella tidpunkten. Hans namn var Gunnar Teodor Kihlgren och avled 2004-07-21 i HBG Gustav Adolf. Personnr: –3977.
Modern var ogifta Alma Kihlgren, född 1886-02-07 i Helsingborgs Maria (Ej Tirup som anges i församlingsboken de första åren), och avliden som ogift i Raus den 1980-12-25. Personnr: – 4141.
Den 1925-10-23 flyttar modern och sonen tillsammans med några anhöriga till modern till Furugatan 12 i Raus församling. Se Raus A II a/27, sidan 622e.
Under perioden 1913-1925 har jag inte funnit några noteringar alls om fadern i aktuella församlingsböcker som tex A II a/105, sidan 8383 eller i A II a/203, sidan 9186.
Jag har alltså “stångat min panna blodig” i mina försök att finna denne okände fader. Nu återstår att undersöka sakernas tillstånd i de sociala arkiven på Helsingborgs stadsarkiv och ev i Raus arkiv.
Ev. i Pastorämbetets arkiv : Där brukar ibland finnas notering om faderskapserkännande.
Frågan är nu om det går att finna faderns namn i arkivet för “Barnavårdsnämnden i Helsingborg 1903-1967”. Där finns ju bla “Barnavårdsakter “ (F1A) sorterade efter personnr. i hyllorna E1-E3 samt “Barnavårdsmannahandlingar-Räkenskapskort” (F1D i arkivboxar) med uppgifter om underhåll från fadern som betalades genom en barnavårdsman. Även D2 “Förteckningar över barnavårdsmannaskap” volymerna 1-2-3-4 (1918-1925) är av intresse samt volymerna 30-31 (“Barnav.manna.reg.”) I A1 finns ju “Styrelseprotokollen”, volym 1 (1913-1919), 2 (1920-1925) och 3 (1925-1926)
Det borde alltså ha utsetts en Barnavårdsman för Gunnar Teodor, åtminstone efter lagens tillkomst 1918 framtill kring 1928 då han är 15-16 år. Frågan är om det finns liknande dokument arkiverat för Raus. I övrigt kan jag nämna att även fadern ev. har namnet T(h)eodor samt kanske Olsson och var från Malmö.
Nåväl, det skulle vara oerhört glädjande om ni medverkade till att knäcka denna familjegåta. Det som är en stor fördel för er är ju att HSBF sitter “vägg i vägg” med det aktuella arkivet! Jag väntar med spänning på ert svar! HSBF är nog mitt sista hopp om att finna personen ifråga!
Med bästa sommarhälsningar
Jarl Åslund  (08-53035660)
 Vårstavägen 35 B
147 70 GRÖDINGE

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *