Helsingborgs Släktforskare-och bygdeförening

Efterlysning av Lars Peter Jönsson

 

Namn: Arne Nilsson
Datum: 15 mars 2015
Efterlysning av min fars biologiska far Lars Peter Jönsson född 1870-01-14 på hven (Sankt Ibb), flyttade till Mölle (Brunnby) 1895-12-02, Gift med Selma Paulina Nilsson 1896-02-21. Selma Paulina Nilsson 1875-12-07.
Söner Nils Johan Rudolf 1897-03-18, Sture Leonard 1902-06-03.
Selma Paulina Nilsson dör 1902-06-12. Lars Peter lämnar Sverige någon tid senare och kommer till USA.
Enl. okänd tidningsannons: Hamnarbetaren Lars Peter Jönsson föll ned i lastrummet på ett fartyg den 20 april då han var sysselsatt med arbete vid dockan i South Brooklyn, N.Y och skadade sig så illa att han genast måste forslas till Norska hospitalet, der skadorna undersöktes hvarvid det befans att ett ben och en arm voro afbrutna, hvarjemte afbrutna refben stucko igenom lungan. Den olycklige afled påföljande dag. Den så hastigt bortryckte mannen var född på ön Hven den 14jan. 1870 och anlände till Amerika för fyra år sedan. Han efterlämnar tvänne barn i Sverige.
Mvh
Arne Nilsson