Helsingborgs Släktforskare-och bygdeförening

Styrelsen

 

Thomas Laurin

Thomas Laurin
Ordförande

Ansvarig utgivare för Hemsidan och HSBF-Nytt
e-post: thomas.ragnar.laurin@outlook.com

 

Inger_Kylefors

Inger Kylefors
Sekreterare
Vice ordförande
Biblioteksansvarig
e-post: kylefors@telia.com

Sonja_Mansson

Sonja Månsson
Kassör
Ansvarig för medlemsmatrikel
e-post: hsbf.sahbg@gmail.com

 

anita

Anita Larsson
Ledamot
Ansvarig för programverksamheten
Pressansvarig
Kursledare i släktforskning
e-post: ingress@telia.com

Helene_Bragard

Helene Brågård
Ledamot
Ansvarig för jourhavande släktforskare
e-post: helene.bragard@telia.com

Lindakvist

Linda Kvist
Ledamot
Ingår i redaktionskommitén för HSBF-NYTT
Webbredaktör för hsbf.se
e-post: lkvist@mac.com

Mats Bredgard
Ledamot

SparaSpara