Helsingborgs Släktforskare-och bygdeförening

Hänt under året

Gästgiverier och skjutsväsen

En fullsatt konferenssal fick lyssna på ett inspirerande och lärorikt föredrag av Guno Haskå. Han berättade vilken stor betydelse gästgiverierna hade för dåtidens ”transportsystem”. Bönderna var också tvungna att ställa upp med hästar när det behövdes, annars blev det böter .De skulle också underhålla vägarna så att de var i bra skick. Om detta kan man läsa i gästgiveriernas dagböcker. Ett stort tack riktades till Guno hans trevliga presentation.

Text och bild: Inger Kylefors

Årsmöte

Den 6 mars var det dags för föreningens årsmöte. Lars-Göran Persson valdes till mötets ordförande och tog oss igenom dagordningen tillsammans med sekreteraren Inger Kylefors.

Thomas Laurin, Inger Kylefors och Lars-Göran Persson

De avgående styrelseledamöterna Christina Nygren, Olle Svetoft och Eri Larsson avtackades.

Mats Bredgard valdes in som ny ledamot.

Mats Bredgard

Kvällens föredragshållare, Ulf Axel Nilsson berättade om Sofieros historia samt om Helsingborg som betydande sjöfartsstad.

Ulf Axel Nilsson

Kvällen avslutades med mingel och fika

Av Linda Kvist

Släktforskningens Dag den 20 januari 2018

Detta var första gången i historien som Släktforskningens Dag inföll i januari. Den har tidigare legat i mars månad. Föreningen brukar också vanligtvis vara på Stadsbiblioteket men i år var det passligt att vara på Stadsarkivet eftersom temat var just Arkiv. Detta för att Riksarkivet firar 400 år i år.

När klockan närmade sig elva började det strömma in både gamla och nya släktforskare. De flesta sökte ju sig hit idag för att just komma igång och kunna börja släktforska på allvar Vi fick ha kölappar och väntetiden blev stundtals mycket lång.

Men det var många erfarna släktforskare som också kom för att få hjälp med sin t.ex. Danmarksforskning och Disgen. Tiden räckte tyvärr inte till för alla frågor och de som inte hann att få hjälp kommer vi att kontakta via epost, så de förhoppningsvis kan få sina frågor besvarade.

Föreningens DNA-specialister Linda Kvist och Åsa Johnsson

Det absolut senaste på släktforskarhimlen är som bekant DNA. Givetvis erbjöd vi också topsning. Åsa Johnsson och Linda Kvist hade fullt upp att göra i Föreningslokalen hela dagen.Stadsarkivet besöktes denna dag av cirka 300 personer.

Anna Eriksson visar arkivet

Stadsarkivet anordnade fyra visningar i arkiven och detta var också mycket populärt.

Tack till alla besökare, Stadsarkivet och oss själva för en fantastisk Släktforskningens Dag.

Av Christina Nygren

SparaSpara