På den traditionella Mårtensträffen berättar Britt Kvist ”Att vara barn på 50- och 60-talen i Rydebäck”. Anita Larsson visar ”Hur jag hittade Jöns Olssons anor”. Svaren fanns i domböckerna. På grund av sjukdom utgår Antias föredrag om Jöns Olsson och…