Helsingborgs Släktforskare-och bygdeförening

Biblioteket

Föreningens bibliotek håller öppet följande dagar våren 2019:
22 januari kl: 12 – 13
12 februari kl: 12 – 13
19 februari kl: 12 – 13
26 februari kl: 12 – 13
12 mars kl: 13 – 16
9 april kl: 13 – 16
16 april kl: 13 – 16
7 maj kl: 13 – 16

bibliotekbok

Biblioteket omfattar drygt 600 volymer, vilka utgör en god hjälp i släktforskningen till våra medlemmar och andra intresserade.

Vi har byggt upp biblioteket med generella uppslagsverk, källförteckningar, register och andra rikstäckande hjälpmedel.
I samlingarna finns det även material av släkt- och personhistoriskt intresse från nordvästra och norra Skåne.

Beståndet är uppdelat på fyra huvudavdelningar.

 • Uppslagsverk med bland annat, Krigsarkivets beståndsöversikt i 10 band,
  Grills Statistiska sammandrag av Svenska indelningsverket.
  Rosenbergs Geografiskt – Statistiskt Handlexikon öfver Sverige i 4 band, Svenska gods och gårdar, sju band med beskrivningar och foton över omkring 37.000 gårdar från Halland och Skåne samt ytterliggare ett 40-tal ortsförteckningar,
  släktforskarförteckningar, register och handböcker.
 • Släktforskningsmaterial med omkring 500 verk inom släkt-, hembygds- och folklivsforskning, gravstens- och torpinventeringar,
  samt källförteckningar och register av lokal karaktär.
 • Tidningar från ett 50-tal föreningar med vilka vi har tidningsutbyte.
 • Övrig litteratur.

I föreningslokalen finns ett stort antal CD-skivor såsom Sveriges dödbok, CD-emigranten, Svenska ortsnamn, Söderskivan,NAD-skivan, Sveriges Befolkning 1890 1900 1970 och 1980, Svenska historiska stadskartor och Sven Dahls släkt- och arkivforskning.

Har du funderingar på att tillsammans med andra medlemmar träffas för gemensamt utbyte av släktforskningens mysterier finns det möjlighet att låna vår lokal. I så fall ringer eller mejlar du till Inger Kylefors, 042-29 73 45, kylefors@telia.com.

Medlemstidningar i Föreningens Bibliotek

foreningstidningar

Sedan en del år tillbaka har vår Förening utbyte av medlemstidningar med ett trettiotal andra släktforskarföreningar i hela landet.
Det innebär att vi skickar vårt HSBF-NYTT till dessa föreningar och vi får deras tidning skickad till oss.

Vi förvarar dem i ett tidningsställ i Föreningslokalen. Här finns också Släkthistoriskt Forum, som ges ut av Sveriges Släktforskarförbund samt Diskulogen och Diskutabelt, som ges ut av Föreningen DIS resp. DIS Syd.

Spaden till höger om tidningsstället fick Föreningen av Stadsarkivet vid vårt 25-årsjubileum 2009.

Nytt i biblioteket
Nya böcker i biblioteket: Omarbetade utgåvor av Fader okänd och Släktforska med kartor. Svensk Historia av Olle Larsson (som var och föreläste om Slaget vid Helsingborg i våras) och Andreas Marklund. Handbok 11 från släktforskarförbundet Källkritik och källhänvisningar av Michael Lundholm.

Nya böcker i biblioteket: Omarbetade utgåvor av Fader okänd och Släktforska med kartor. Svensk Historia av Olle Larsson (som var och föreläste om Slaget vid Helsingborg i våras) och Andreas Marklund. Handbok 11 från släktforskarförbundet Källkritik och källhänvisningar av Michael Lundholm.


Mantalsforska av Magnus Bäckmark, Domstolsforska av Claes Westling och Släktforska med DNA av Peter Sjölund är de tre senaste handböckerna som nu är uppe i tio stycken, utgivna av Sveriges Släktforskarförbund.

Släktforskning i Danmark, Släktforskning i Norge och Släktforskning i Finland ingår i en ny bokserie om släktforskning i Norden.
Nya böcker i föreningens bibliotek.

Nya böcker i föreningens bibliotek.

Genvägar – Magnus Bäckmark

B_Genvagar2:a upplagan av Genvägar, en praktisk handledning till DNA-jämförelse i släktforskning!

Genom ett salivprov som skickas till DNA-analys får man ett verktyg för släktforskning som tidigare generationer släktforskare bara kunde drömma om i sin vildaste fantasi.

DNA-jämförelse ger möjlighet att klarlägga genetiska släktsamband mellan nu levande människor, samtidigt som den ger ledtrådar till vår historia 10 000-tals år tillbaka i tiden.

Varje pusselbit i det stora DNA-pusslet är lika unik och värdefull – Bidra gärna med din!

Anor från landsvägen – Bo Lindwall

B_Anor_fran_landsvagenBoken ”Anor från landsvägen” är Sveriges Släktforskarförbunds 7:e handbok och handlar om hur du finner dina släktingar bland resandefolket.

Ännu långt fram på 1900-talet levde i vårt land 1000-tals människor som trots att de var födda och levt hela sitt liv här aldrig varit i närheten av en husförhörslängd eller församlingsbok och aldrig varit kyrko- eller mantalsskrivna någonstans.

Att försöka forska på dessa personer är naturligtvis en utmaning och betydligt svårare än all annan släktforskning.

Men just svårigheterna gör sökandet till ett spännande detektivarbete som tack vare en kombination av olika källor till slut kan ge mycket goda resultat. Dessutom får man på köpet en inblick i forna tiders samhällsförhållanden ur ett perspektiv som sällan syns i historieböckerna.

Författare är Bo Lindwall som har ägnat sig åt släktforskning och lokalhistoria i över 40 års tid. 2007 blev han belönad med Victor Örnbergs hederpris för sitt skrivande om släktforskning

Anor från landsvägen
Boken ”Anor från landsvägen” är Sveriges Släktforskarförbunds 7:e handbok och handlar om hur du finner dina släktingar bland resandefolket.

Ännu långt fram på 1900-talet levde i vårt land 1000-tals människor som trots att de var födda och levt hela sitt liv här aldrig varit i närheten av en husförhörslängd eller församlingsbok och aldrig varit kyrko- eller mantalsskrivna någonstans.

Att försöka forska på dessa personer är naturligtvis en utmaning och betydligt svårare än all annan släktforskning.

Men just svårigheterna gör sökandet till ett spännande detektivarbete som tack vare en kombination av olika källor till slut kan ge mycket goda resultat. Dessutom får man på köpet en inblick i forna tiders samhällsförhållanden ur ett perspektiv som sällan syns i historieböckerna.

Författare är Bo Lindwall som har ägnat sig åt släktforskning och lokalhistoria i över 40 års tid. 2007 blev han belönad med Victor Örnbergs hederpris för sitt skrivande om släktforskning.

SparaSpara