Helsingborgs Släktforskare-och bygdeförening

Startsida

”INRIKES PASS”
Föredrag av och med Mats Johansson

Det finns ännu möjlighet att få uppleva detta.
Se vidare information under fliken program
Anmäl till
helene.bragard@telia.com

Föreningens bibliotek håller öppet följande dagar:
7 maj kl: 13 – 16

Stadsarkivet – Årets Arkiv 2019

Vi gratulerar alla på Helsingborgs Stadsarkiv som har fått utmärkelsen Årets Arkiv 2019.

Engagemang, kompetens, gott samarbete och bra ledarskap ger resultat.

GRATTIS!

Möte med nybörjare i släktforskning på Rosengårdens Bibliotek
onsdagen 20 mars

Vår Förening mottog en inbjudan från Rosengårdens Bibliotek att komma och presentera släktforskning för nybörjare och att hjälpa dessa att komma igång.

Vi nappade på erbjudandet. Den 20 mars klockan 13-16 var Linda Kvist, Anita Larsson och Thomas Laurin på plats i biblioteket laddade med datorer och andra nödvändiga hjälpmedel.

Lite oroliga var vi, att det inte skulle komma några gäster. Vi tyckte, att annonseringen för detta hade varit svag. Men det kom faktiskt 10 personer i en jämn ström. Det hela flöt på mycket bra och ingen behövde vänta mer än ett par minuter för att få komma till.

Våra gäster var mycket positiva till arrangemanget och mycket intresserade och imponerade av vad man kunde komma fram till på den korta tid, som stod till förfogande för var och en. Flera anmälde sitt intresse för att gå kurs i höst.

Att det var en så positiv respons gör, att vi har all anledning att överväga en fortsättning av denna typ av kombinerad släktforskningspropaganda, service och medlemsvärvning även på andra bibliotek här i Helsingborg.

Årsmötet 12 mars 2019.

Den 12 mars var det årsmöte. Vi var dryga femtoitalet som bänkade oss för att genomföra förhandlingarna.

Till ordförande och sekreterare för mötet valdes Ronny Johansson respektive Inger Kylefors.

Den ekonomiska redovisningen visade, att verksamhetsåret 2018 har varit mycket framgångsrikt och Föreningens ekonomi är mycket stark. Budgeten för 2019 och prognosen för 2020 indikerar dock att vi har att möta tuffare tider framöver.
Medlemsavgiften för 2020 fastställdes till oförändrad 200:-.

Val till styrelse förrättades. Ordförande Thomas Laurin omvaldes likaså ledamöterna Sonja Månsson och Anita Larsson.

Till nya styrelseledamöter valdes Elisabet Meijling Marcusson och Arne Hallberg.
Linda Kvist och Inger Kylefors hade avsagt sig omval. Revisorer, revisorsuppleant och ledamöter av Valberedningen omvaldes.

Thomas Laurin framförde Föreningens varma tack till Ronny Johansson för ett väl genomfört årsmöte

och till de avgående styrelsemedlemmarna Inger Kylefors och Linda Kvist för deras mycket förtjänstfulla insats för Föreningen.

  Föredrag efter Årsmötet.

Efter årsmötet höll Solveig Fagerlund, arkivarie vid Landsarkivet i Lund, ett föredrag med titeln ”Fontangen – om stöld och mode i Helsingborg 1705”.

Utgångspunkten var ett inbrott i Köpenhamn kring år 1700 hos Geheimerådet Otto Krabbe. En Bodil Fransdatter stal då silverljusstakar, en fontang och en del dyrbart pälsverk i bl.a. hermelin. (En fontang var en slags hög mössa/håruppsättning, som bars av adelsdamer under första halvan av 1700-talet.)

Bodil tog sig till Helsingborg och sålde stöldgodset till välbärgade borgarfruar här. Men stölden uppdagades naturligtvis i Köpenhamn och blev känd även i Helsingborg, så Polisen krävde och fick stöldgodset tillbaka av köparna. Men just fontangen, som hade köpts av hustrun till Tullförvaltare Fistulator vägrade att återlämna denna.

Åtskilliga ”fina” helsingborgsdamer påstod att de hade sett henne bära fontangen i kyrkan. Men fru Fistulator sa att hon hade köpt sin fontang av en person från Lübeck.  Många blev kallade till Rådhusrätten för att vittna men alla vägrade att komma. Det var helt enkelt under deras värdighet att gå till ett sådant ställe, dit bara tjuvar och annat löskefolk kom. Så de förhördes hemma i stället.  Tullförvaltare Tistulator godkände inte ett enda av vittnena. De var enligt honom alla jäviga därför att de eller deras släktingar låg i fejd med familjen Tistulator. Hela rättsprocessen rann ut i sanden och förundersökningen lades, så vitt man vet, ner.

Sen talade Solveig Fagerlund mycket initierat och intressant om de trender, som härskade den här tiden. Det var ju merkantilismens tid med hög skatt och tull på importvaror men också en begynnande och snabbt ökande utrikeshandel som gjorde att en del borgare blev förmögna och därmed också började ta efter adelns skick och vanor vad gällde kläder, inredning och husfasader. På så sätt var detta en brytningstid med begynnande rörelse i ståndssamhället.

Och för oss blev föredraget en liten bildningsresa med Helsingborg som utgångspunkt.

SVT besökte DNA Workshop 21 februari 2019.

14 entusiastiska deltagare deltog för att finna sina anor, med hjälp av DNA. Svt intervjuade och filmade. Inslaget kommer att sändas i Sydnytt tisdagen den 26/2. Fantastiskt trevligt att vår förening uppmärksammas på detta sätt!

Linda Kvist, Niklas Hertzman och Åsa Johansson i väntan på eftermiddagens övningar.

Föredrag ”Äldre och yngre skånska”

Säsongens första föredrag hölls tisdagen den 5/2 av Mathias Strandberg från Institutet för språk och

folkminnen  i Göteborg.  Det handlade inte bara om vad som skiljer skånska från svenska utan lika mycket om olika skånska dialekter och vad som skiljer dem åt sinsemellan.

Efter en inledande språkanalys illustrerade Mathias de olika egenheterna i skånska dialekter med hjälp av inspelade intervjuer med personer från olika delar av Skåne.

Det visar sig att Skåne i språkligt avseende i mångt och mycket är delat längs med den gamla länsgränsen. Märkligt!

Det var ett utomordentligt lärorikt och inspirerande föredrag framfört på ett pedagogiskt och mycket trevligt sätt.  Det rönte stor uppskattning och fick varma applåder.

Släktforskningens Dag 2019

Lördagen den 19 januari var det Släktforskningens Dag och föreningar runt hela Sverige anordnade arrangemang relaterade till genealogi. I Helsingborg hade vi Öppet Hus i Stadsbibliotekets Bokhall, dit besökare kunde komma och få hjälp med och/ eller bli introducerade till släktforskning.

I år var intresset överväldigande stort. Det var kanske så många som 100 besökande i en jämn ström. Det var väldigt olika frågor och intresseområden som blev behandlade. Den samlade kompetensen inom vår Förening är stor. Dessutom hade vi hjälp av Lena Ringbrant Ekelund från Åsbo Släktforskarförening.  Alla besökande kom till och fick svar och råd och gick därifrån mycket nöjda även om några fick vänta en stund i kö. Många ville bli medlemmar och sätta igång på allvar med släktforskning och att inleda med att gå någon av våra kurser.

En ovanligt lyckad Släktforskningens Dag!

Sveriges dödbok 7 – färdig version

Nu är den äntligen här, Sveriges dödbok 7 – färdig version, databasen innehåller nästan 13 miljoner poster och är till närmare 100% fullständig avseende namn, födelse- och dödsdatum, civilstånd, dödsförsamling och adress.

Sveriges dödbok innehåller

  • Över 3,5 miljoner helt nya poster
  • Rättelser av cirka 100.000 poster
  • Födelseförsamling förekommer för 98,5% av alla döda efter 1900 och till 92% för perioden 1860 1900
  • Cirka 25 000 dubbletter har identifierats och tagits bort
  • Förbättringar har införts vad gäller presentation och sökmöjligheter
  • Förbättrad sortering i träfflistan efter namn eller födelsedatum
  • Uppdaterad rättelsefunktion

Läs mer hos Rötterbokhandeln.

Skolstaden Helsingborg

Tisdagen 23:e oktober var Rosita Wärring, mellanstadielärare i Helsingborg i drygt 20 år, skribent och f.d. ordförande i Helsingborgs Skolmuseiförening och höll ett mycket trevligt och inspirerande föredrag om Helsingborgs skolor.

I Helsingborg har det bedrivits skolundervisning sedan 1200-talet. Den första skolan hette Dominikanerkonventets skola, som uppfördes i slutet av 1200-talet och var en öppen munkorden inriktad även mot undervisning och bildning. Det finns en bronsmodell över skolan, på nästan samma plats som Nicolai-skolan ligger idag. Precis där Himmelriksgränden börjar. Denna skola fanns kvar till år 1536 då vårt land blev protestantiskt, då stängdes alla kloster, och staten fick ta hand om undervisningen.

På 1400-talets början, vid Norra Kyrkogatan fanns en Stadsskola. Byggnaden förstördes med all sannolikhet under den svenske kung Carl VIII, då han vintern 1452 härjade i Skåne.

Stadsskolan återuppbyggdes, vilket framgår av ett påvebrev år 1468 till skolans rektor Sven Stehn. Vi vet att skolan någon gång före 1533 övergick till Latinskola. Dåtidens mest kände helsingborgare, Morgens Madsen (1527-1611), var elev vid latinskolan under åren 1533-1538. Mogens Madsen var son till stadens borgmästare Mads Pedersen Tondebinder. Mogens Madsen blev biskop 1589 i Lunds stift.

Skolan var inte gratis, barnen fick tigga för att kunna betala skolavgiften.

Det har funnits många skolor i Helsingborg. För att nämna några Mamsell Dahls privatskola på 1800-talets början, som låg vid hörnet Långvinkelsgatan/Fågelsångsgatan.

Den äldsta skolbyggnaden i staden som är bevarad på bild, är Latinskolan/Folkskolan som låg vid Södra Storgatan 19. Skolan var kvar här till 1845 då ett nytt skolhus uppfördes lite längre söderut på Storgatan.

1838 infördes skolplikt i Helsingborg, men det fanns inte skolor till alla barn. 200 flickor och 70 pojkar hade ingen skola att gå till.

1842 infördes skolstadgan, allmän skolgång.

De som var lärare var prästen, klockaren eller någon soldat som hade blivit skadad i kriget. Helst skulle han vara nykter.

Rosita Wärring skänkte en bok till föreningen ”Klockan klämtar för dig”. Den finns nu i föreningens bibliotek.

Av Sonja Månsson

Premiär för DNA Cafe 2018

Helsingborgs Släktforskare- och Bygdeförenings första DNA Café blev en otroligt stor succé.

Drygt 30 personer hade kommit, det stormiga och regniga vädret till trots. Vår ordförande Thomas Laurin hälsade alla välkomna och förklarade vårt café invigt.

Linda Kvist och Åsa Johnsson berättade sedan hur ett DNA-Café fungerar och informerade att det fanns möjlighet till topsning under kvällen. Tre personer tog denna chans.

Ord som Centimorgan, Chromosome Browser, DNA-Painter och Arboretum surrade i luften hela kvällen och många av oss hittade varandra genom våra matchningar.

Niklas Hertzman, ArkivDigital, sponsrade och passade givetvis också på att informera om programmet samt berättade om företagets nyheter inför hösten och där finns många ”godbitar” för oss släktforskare.

Gott kaffe med hembakat bröd stod framdukat hela kvällen och det var bara att ta för sig och mingla runt.

Tack till Linda och Åsa som verkligen har gjort så mycket för DNA i Helsingborg och Niklas Hertzman som håller oss uppdaterade med bl.a. ArkivDigital och inte minst till alla intresserade släktforskare.

Text/Foto: Christina Nygren

Bilder från tisdagens lyckade DNA-Café


Att hitta det förbjudna

Den 28 september träffades ett stort gäng släktforskare för att lyssna på Niklas Hertzmans intressanta föredrag om just att hitta det förbjudna.

Niklas Herzman

Som vanligt hälsade vår ordförande, Thomas Laurin, både oss släktforskare och Niklas välkomna.

Thomas passade givetvis på att informera om alla Föreningens aktiviteter under hösten.

Som synes, många släktforskare

Niklas berättade om hur vi skulle börja och titta i husförhörslängderna längs till höger. Där finns diverse ”godsaker” om personen hade hittat på något under de årtal husförhörslängden omfattade.

Sedan fick vi reda på en hel del om olika brott som begicks och vilka straff som man kunde få. Även hur domstolarna var indelade under årens lopp från 1614 fram till idag.

Ja, vi fick ta del av hur vi går vidare med vår forskning efter kyrkböckerna med bl.a. var vi hittar arkivhandlingarna, domböckerna, inneliggande handlingar, saköreslängder, diarier och vilka genvägar vi kan använda oss idag av.

Niklas nämnde flera gånger om hur glada vi blir idag om vi har en liten tjuv eller en ännu värre förövare i vår släkt. Då har vi större chanser att kanske få se ett foto av honom från någon fångrulla eller kanske också få redan på längd, hårfärg, tatueringar m.m. Men annat var det förr. Hittade man en brottsling i sin släkt var man nästan beredd att sluta släktforska. Detta var en skam, tyckte många.

Efter ett mycket intressant föredrag avtackade vår ordförande Niklas och sedan var det dags för dragning av lotteriet. En av de lyckliga tre vinnarna var Ulla Nilsson, som fick en liten bok.

Thomas överlämnar vinsten till Ulla Nilsson

Efter detta serverades kaffe och macka samt det sedvanliga minglet.

Stort tack till Niklas för ditt fantastiska föredrag och också till alla oss andra som lyssnade så andäktigt hela tiden och kom med intressanta frågor.

Text/Foto: Christina Nygren


Höstutflykten 2018 

Föreningens Höstutflykt gick i år till Halland. Vi startade som vanligt tidigt på morgonen och gjorde ett första stopp för förmiddagskaffe på Kvibille Gästgivaregård. Där togs vi emot av gästgivaren själv- Anders Emanuelsson.  Han hälsade oss välkommen och berättade och sjöng (!) om Kvibilles historia och särskilt om Gästgivaregården. Många skrönor finns det och livligt har det gått till där genom åren. En fantastisk hästskjutstrafik var det före järnvägens tillkomst. Och under många år var det här man köpte sitt brännvin!

Gästgivaren Anders Emanuelsson

En shop av annat slag lockade vid vårt besök till köp av Kvibille-ostar. Kommersen var livlig även här.

Så fortsatte resan till Varberg och Varbergs Fästning. Här fick vi först lyssna på ett föredrag av Chefsarkivarie Anna Lena Nilsson om Varbergs fästning som fängelse. Fascinerande, intressant och dessutom rappt och humoristiskt berättat.

En utomordentlig god och närande fisk- och skaldjurslunch serverades oss på Fästningsrestaurangen, som höll öppet denna dag, bara för att vi kom. Därefter följde besök på Hallands Kulturhistoriska museum inrymt i fästningen, där vi särskilt tittade på och blev informerade om ”Bockstensmannen” ett absolut fantastiskt fynd av ett mansskelett med kläder. Det upptäcktes omkring 1930 i en mosse inte långt från Varberg och dateras till 1300-talet.! Sensationellt!

Även här var det utomordentligt professionell och vältrimmad guidning.

Besöket avslutades med eftermiddagskaffe och besök i museumsshopen.

Text: Thomas Laurin, Foto: Linda Kvist


Släktforskardagarna 2018 i Växjö

Lappmarkens Släkt-och Bygdeforskare

Årets Släktforskardagar gick av stapeln i Växjö och Fortnox area.

Till många av föredragen var förköpsbiljetterna för att garanterat få en plats slutsålda och tidvis var det långa köer till föreläsningssalarna, trångt i gångarna mellan montrarna och köer till kioskerna.

På plats fanns som vanligt Sveriges Släktforskarförbund  med bokförsäljning, bland annat den nya handboken Arkiveringshandbok för släktforskare av Jan Appelquist. Riksarkivet, Arkiv Digital, Genealogiska Föreningen, DIS, MyHeritage, Ancestry, Genny och FamilyTree DNA var några av de andra som också fanns på plats.

Själv hjälpte jag till med DNA-testning och svarade på DNA-frågor tillsammans med Åsa Johnsson från föreningen och flera andra hos FamilyTree DNA. Det gick åt ungefär 350 DNA-kit under helgen.

Under min egen rundvandring fastnade jag för en monter som Lappmarkens Släkt-och Bygdeforskare låg bakom. Jag har ingen släkt alls åt det hållet men de hade många intressanta böcker och bjöd på både hjortronkarameller och renkött och det är trevligt att bara prata släktforskning i allmänhet.

Jag tycker själv att Släktforskardagarna är lite av årets höjdpunkt. Man får täffa andra forskare, se nyheter och vad som är på gång, upptäcka nya böcker, lyssna på intressanta föredrag och få lite ny inspiration till sin egen forskning.

Nästa år hålls släktforskardagarna i Borås, hoppas vi ses där!

/Linda KvistSparaSpara

SparaSpara

SparaSpara

SparaSpara

SparaSpara

SparaSpara

SparaSpara

SparaSpara

SparaSpara

SparaSpara

SparaSpara

SparaSpara

SparaSpara

SparaSpara

SparaSpara

SparaSpara

SparaSpara

SparaSpara

SparaSpara

SparaSpara

SparaSpara

SparaSpara

SparaSpara

SparaSpara

SparaSpara

SparaSpara

SparaSpara

SparaSpara

SparaSpara

SparaSpara

SparaSpara

SparaSpara

SparaSpara

SparaSpara

SparaSpara

SparaSpara

SparaSpara

SparaSpara

SparaSpara

SparaSpara

SparaSpara

SparaSpara

SparaSpara

SparaSpara

SparaSpara

SparaSpara

SparaSpara

SparaSpara