Startsida

Missa inte nästa föredrag!

 

Tisdag 21 april, klockan 18:30
Den dolda kvinnomakten – 500 år på Skarhults slott

 

Alexandra von Schwerin, slottsfru på Skarhults slott kommer att tala om “Den dolda kvinnomakten – 500 år på Skarhults slott”. Hon har grävt i slottets historia och upptäckt i hur hög grad kvinnorna styrt och ställt i det tysta.

Plats: Stadsarkivet, Bredgatan 17

Anmälan: senast 16 april till Helene Brågård, i första hand e-post: helene.bragard@telia.com eller 073-9511785 efter klockan 18.

Pris: 50 kronor för medlemmar och 60 kronor för icke medlemmar inklusive kaffe och macka.

Anmälan är bindande.

Samarrangemang med Helsingborgs Stadsarkiv.


Förbättrad medlemsservice genom e-post

Dagens teknik erbjuder fantastiska möjligheter för ett starkt förbättrat informationsutbyte. Vi vill gärna utnyttja tekniken för utökad medlemsservice. Tanken är, att med tillgång till medlemmarnas e-postadresser så kan varje medlem få personliga utskick, som handlar om t.ex. påminnelser om kommande föredrag, kurser och andra aktiviteter, boktips och andra tips. Det blir alltså en komplettering och utökning av hemsidans tjänster och individuellt riktad information.

Inledningsvis behövs för detta din e-postadress. Vänligen sänd därför ett enkelt e-postmeddelande till:  hsbf.sahbg@gmail.com

 

Missa inte:
Artikel i Helsingborgs Dagblad från släktforskningens dag på Helsingborgs stadsbibliotek: http://blogg.hd.se/slaktforskning/2015/03/24/de-hittade-sina-rotter/Artikel om vår nyvalde ordförande Thomas Laurin, publicerad i Helsingborgs Dagblad den 13 mars 2015: http://www.hd.se/familj/slaktforskning/2015/03/13/ny-slaktforskarbas-pa-jakt-efter-rotterna/

20150919_Slottstur